Ühtne ressursi viit.

URL (Uniform Resource Locator) ja URI (Uniform Resource Identifiers) abil saab näidata, kuidas mingit Interneti ressursi kasutatakse. Viide koosneb neljast lihtsast osast: (aaaa://bbb.bbb.bbb/ccc/ccc?ddd)

 1. aaaa: Kasutatav protokoll. Ressursi kasutamise meetod.

  http: HyperText Transfer Protocol
  HTTP protokolli kasutatakse ülemaailmses WWW võrgus. Enamus viiteid on HTML dokumentidele, CGI programmidele ja kõikvõimalikule graafilisele ja heli meediale.
  https: Secure HyperText Transfer Protocol
  Põhimõtteliselt sama, mis HTTP-gi, aga serveri ja kliendi vahel liikuvad paketid on krüptitud tuntud algorütmidega kasutades SSL (Secure Socket Layer) standardit.
  file: Local File Access
  Viide kohalikul failisüsteemil leiduvale failile.
  ftp: File Transport Protocol
  Failiarhiividest failide kopeerimiseks kasutatav protokoll. Vaikimisi kasutatakse ressursi anonüümselt. Kasutaja ja salasõnaga viide peaks välja nägema järgmiselt: ftp://user[:password]@host/kataloog/
  mailto: E-Mail Form
  Viide elektronposti postkastile. kasutaja@host
  news: USENET News
  Viide uudistegrupile. ee.uudis.grupp
  wais: Wide Area Information Servers
  Viide wais andmebaasile.
  gopher: GOPHER
  WWW sarnane infosüsteem.
  telnet: TELNET
  Viide virtuaalterminali teenusele. Kasutaja nimi ja password defineeritakse: telnet://user[:password]@host

 2. //bbb.bbb.bbb

  Internet host.
  Hosti nimi või IP aadress, kus ressurs asub. Kasutaja ja password defineeritakse hosti nime ees: user[:password]@host

 3. /ccc/ccc/ccc

  Kataloog.
  Viide kataloogile, programmile või failile.

 4. ?ddd

  Argument.
  Argumendi eraldavad ülejänud viitest spetsiaalsed tähemärgid: ?, &, #.

© Copyright 1996, Kain Kalju
All Rights Reserved